Deze maand staat in teken van het chippen en registeren van huisdieren. Vele dierenartsenpraktijken en asielen ondersteunen de Juni Chipmaand met speciale chipacties.

Honden zijn tegenwoordig steeds vaker gechipt: ze gaan regelmatig mee op vakantie en bovendien is sinds 1 april 2013 het chippen en registreren van puppy's verplicht. Voor katten is chippen echter minstens zo belangrijk, stelt het LICG. Jaarlijks belanden er nog altijd veel katten in het asiel.

In de naderende vakantieperiode is juist voor katten het risico op zoekraken groter. Zij blijven vaak thuis met een oppas die hen komt voeren. Door de veranderde routine kunnen de dieren echter uit hun doen raken. Katten die even naar buiten mogen, kunnen dan minder snel terugkomen. Katten die normaal binnen blijven, kunnen ontsnappen en hebben soms moeite de weg terug naar huis te vinden. Als zo'n kat gevonden wordt, is het zonder chip en registratie lastig om de eigenaar te achterhalen.

Het LICG constateert bovendien dat er nog altijd misverstanden zijn rond de registratie van huisdieren. Men denkt soms dat de chip automatisch geregistreerd staat, maar dit is niet het geval. De chip bevat alleen een nummer. Elke huisdiereigenaar moet er zelf voor zorgen dat dit nummer samen met zijn adresgegevens in een databank wordt vastgelegd. Ook het up-to-date houden van die gegevens gaat niet altijd goed. Vooral veranderde telefoongegevens kunnen ervoor zorgen dat het contact met de eigenaar niet gelegd kan worden. Het LICG raadt mensen aan om voor de vakantie nog eens te controleren of de registratie van het huisdier nog klopt en deze indien nodig aan te vullen.

Op de website chipjedier.nl kunnen huisdierenbezitters opzoeken welke kortingsacties gehouden worden. Tevens vindt men hier een overzicht van databanken en een link om te checken of, waar en hoe het huisdier geregistreerd staat.